Omgevingswerken

Snoeiwerken

ONTWERP

Van buitenaanleg in functie van de noden en wensen van de bewoners of gebruikers van het terrein.
Rekening houdend met de omgeving ligging en ondergrond.

GRONDWERKEN

Uitgravingen
Ophogingen
Nivellering
Grondverbetering door verschillende materialen
Grondversteviging

VERHARDINGEN

Gesloten
Waterdoorlatend
Groenverharding


GROENAANLEG / ONDERHOUD

Zaaien van alle types graspleinen
Aanleg van beplanting
Renovatie / verjongen van bestaande tuinen graspleinen en beplantingen

OVERIGE WERKEN

Vijvers in polyester of rubberfolie
Keermuren
Tuinschermen