Breekwerken

Breekwerken

BREEKWERKEN

Gehele of gedeeltelijke ontmantelingswerken (het opnieuw in ruwbouw staat brengen)
Uitbreken vloeren
Uitbraak van volledige of gedeeltelijke muren

Kleine grondwerken
Bouwrijp maken van terreinen